Spørsmål

Vi har samlet en oversikt over spørsmål folk ofte har om våre produkter. Vi gjøre det enkelt for deg!

OVERSIKT OVER SPØRSMÅL RELATERT TIL VÅRE PRODUKTER


SYSTEMER

Ja. Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Det finnes tilsynsmyndigheter som kontrollerer at HMS-bestemmelsene følges. Disse kan regelmessig komme på besøk, både anmeldt og uanmeldt, gjerne om noen tipser dem om at ikke alt er i orden ved en bedrift. Tilsynet kan innebære stikkprøver, men det kan ende med en komplett gjennomgang av HMS-systemet om det skulle dukke opp noe som ikke stemmer.

HMS-KURS

HMS-kurs for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Alle som har ansvaret for ansatte skal ha dette kureset uansett om man er leder, mellomleder eller har en form for ansvar for ansatte i selskapet.

Kurset varer livet ut, men det er anbefalt å fornye dette minst hvert femte år.

Verneombudskurs

Verneombudskurs er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Alle som har ansvaret for mer enn ti ansatte skal ha dette kureset uansett om man er leder, mellomleder eller har en form for ansvar for ansatte i selskapet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Det er ingen foreldelsesfrist. Har du tatt det tidligere, er det ikke et krav om at det må tas på nytt etter en viss tid. Husk likevel at du som leder må holde deg oppdatert på regelverket – så du kan ha behov for en oppfriskning.

SENTRAL GODKJENNING

I søknaden om sentral godkjenning skal foretaket dokumentere at kvalifikasjonene i foretaket er tilpasset godkjenningsområdet det søker om. Kravene til utdanningsnivå og praksis avhenger av hvilken funksjon og tiltaksklasse foretaket søker om. Både utdanning og praksis skal være relevant for godkjenningsområdets faglige innhold.

Ja. Når et foretak søker om sentral godkjenning, må det bekrefte at det har rutiner for kvalitetssikring for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen. Foretaket skal bekrefte at rutinene innfrir kravene og at de er innarbeidet og tilpasset det enkelte foretaket og godkjenningsområdene det søkes om. Direktoratet for byggkvalitet kan kreve at foretaket dokumenterer kvalitetssikringsrutinene og at de er i aktivt bruk. Dette kan bli etterspurt i forbindelse med behandlingen av søknaden eller i et tilsyn.

HMS-KORT

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser.

Ja. Enkeltpersonforetak må ha HMS-kort (Også de som driver alene).

Ønsker du å delegere tilgang til andre slik at de kan bestille HMS-kort for virksomheten, kan dette gjøres under Virksomhet i menyen til høyre inne på bestillingssiden. Her får du også en oversikt over hvem som har tilgang til kortbestilling og mulighet til å administrere dette ved å trykke på Vis detaljer og Deleger tilgang.